Hoofdcontent

Nieuwe beweeggroep in Hoograven

Met plezier samen bewegen

Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. Het brengt je veel qua gezondheid maar ook op het gebied van sociale contacten. Maar ondanks dat er veel wordt ingezet door beweeg- en vitaliteitsmakelaars, de reguliere gezondheidszorg en sportaanbieders is dit niet voor iedere Utrechter een ‘’appeltje, eitje’’. Maar als je echt iets wilt en je gaat ervoor, dan zijn er toch nog onverwachts hele mooie mogelijkheden.

 

‘Ze’ zijn niet over één nacht ijs gegaan. Integendeel! Om tot een ‘beweeggroep’ in de wijk te komen hebben beweegmakelaar Vivian van Ham en buurtbewoonster Mireille de handen ineen geslagen. Mireille met de wens om een meer te bewegen op een manier die echt bij haar aansluit. En vanuit haar sterke vermoeden dat er meer mensen willen bewegen op hun eigen niveau in de wijk. Vivian vanuit haar professie als beweegmakelaar in Utrecht Zuid. Na een uitgebreide enquête in de wijk blijkt dat er inderdaad behoefte is aan een laagdrempelige bal- en beweeggroep en is er een groep van acht personen begin juli van start is gegaan. De lessen zijn op zaterdag van 09.30-11.00 uur in het Hart van Hoograven. 

Bewegen is belangrijk en alle beetjes helpen

‘’Ik wilde gewoon weer gaan bewegen, maar dan wel op een manier die mij past. Ik worstel met overgewicht en dan is het echt niet eenvoudig iets te vinden. Natuurlijk bestaat er medische fitness en zijn er ook wel hardloopclubjes, ook in Hoograven, maar dat vind ik dus gewoon niet leuk.  Ik heb vroeger veel aan balsport gedaan dus dacht dat kan ook op een laagdrempelige manier en daarom kwam ik dus op het idee om contact op te zoeken met Vivian van SportUtrecht’’, vertelt Mireille. Vanuit dit initiatief is de bal dus letterlijk en figuurlijk gaan rollen. Want Mireille vond een enthousiaste Vivian tegenover zich die aan de gang is gegaan met dit initiatief en er een pilot van heeft gemaakt.

 

‘’We praten over mensen die staan voor een aantal fysieke uitdagingen, zoals inderdaad bijvoorbeeld overgewicht, long-covid, of wat er dan ook maar voor reden kan zijn, waardoor iemand niet bij een reguliere sportclub kan aansluiten. Ik ben aan de slag gegaan met het idee van Mireille, die dit dus aangaf.  En ze is zeker niet de enige. Veel van de deelnemers komen uit de Gecombineerde Leefstijl Groepen (SLIMMER & Cool) uit de wijk. Zo’n leefstijlprogramma wordt vergoed door de overheid. Zodra dit traject voor hen is afgelopen is het van belang dat zij zelf in beweging blijven. Daarom is het belangrijk dat het aanbod ook past bij hun wensen en behoeftes. Door de uitkomst van de enquête, die is gehouden onder wijkbewoners, leefstijlgroepen en zorgprofessionals, kwam ik erachter dat er veel vraag was naar een laagdrempelige bal-beweeggroep.  Deze vorm van aanbod was er nog niet in de wijk. Vanuit SportUtrecht willen we graag helpen om met plezier te blijven bewegen. Voor kinderen en jongeren zijn er al wel diverse laagdrempelige activiteiten.  En nu is het erg fijn dat we nu ook een groep volwassenen kunnen helpen’’, aldus Vivian.

 

Mireille geeft aan dat het belangrijk is dat de beweeglessen echt laagdrempelig zijn en het niet gaat om competitief sporten. ‘’Het gaat om het plezier van het bewegen, het samen bewegen en natuurlijk ook om de gezelligheid onderling. En op die manier vinden mensen na soms vaak jarenlang niet meer met plezier bewogen te hebben, wel weer plezier in beweging. De coach van de groep, Arie, weet dit en houdt dan ook rekening met het verschil van de niveaus onderling. Dit past dan ook bij de wensen van de groep, rustig en laagdrempelig weer in beweging komen. En bewegen is belangrijk, en alle beetje helpen.’’ 

 

‘’Ons uiteindelijke doel is om de deelnemers enthousiast te maken met balsporten, waarbij sommige na een tijdje zelfs kunnen en durven deel te nemen aan het reguliere aanbod in de buurt. Deze pilot duurt tot aan september. Daarna volgt er een evaluatie over aanbod, locatie, tijd en of de lesinhoud inderdaad goed past bij de wensen en behoeftes.  Het is de bedoeling dat daarna de groep een doorstart maakt met eventueel wat aanvullingen vanuit de evaluatie. Voor mij persoonlijk is deze pilot dan geslaagd en moeten we ervoor zorgen dat de groep verder kan draaien op eigen vrijwilligers, uiteraard wel met een goede coach en nodig ondersteuning vanuit SportUtrecht’’, zegt Van Ham. 


Klik hier voor meer informatie over dit (beweeg) aanbod.

© Marina van Huissteden-Kaspers - SportUtrecht