Hoofdcontent

Wie zijn wij?

Missie: ‘Kinderen laten groeien en bloeien in verbondenheid met zichzelf, elkaar en hun omgeving’
Door de inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport willen wij de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 – 12 jaar vergroten.
Daartoe werken wij samen met de scholen, obs Het Zand en Montessorischool Arcade, en Fantaziehuis ‘t Zand Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOCK Utrecht, Peutercentrum ‘t Zand/Gro-up Kinderopvang.
Kinderen met natuur en cultuur verbinden is belangrijk voor Brede School Het Zand. Zo bieden wij naschoolse Tuinbikkels en elk jaar is er een speciale dag voor Natuur & Cultuur.
Brede School Het Zand heeft ook een wijkfunctie en wil hiermee een ‘huiskamer’ voor de buurt zijn. Onder begeleiding van DOCK zitten kinderen uit de groepen 6 en 7 in de kinderwijkraad.
Brede School Het Zand biedt, in samenwerking met verschillende partners, een breed en gevarieerd programma onder en na schooltijd om ieders talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Muziekavontuur, Sportmix en Koken met Ratatouille zijn hier voorbeelden van. Maar ook de OuderKindSpeelgroep.

Aanstaande activiteiten:

Datum: bekijk activiteit
1 t/m 3 jaar